NJP
 
شرح خبر
مراسم پنجمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران - 10/3/2015
.

مراسم پنجمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران روز پنجشنبه نهم مهرماه 1394در محل کتابخانه ملی ایران ساعت ۱۶ برگزار گردید. احمد زهادی به عنوان برگزار کننده، مراسم تقدیر از معمار معاصر ایرانی – ۱۳۹۴ را به شرح زیر اجرا نمود، وی در ابتدا گفت: هدف از برگزارى این مراسم تقدیر از پیشکسوتان معمارى کشورمان و اداى دین به ایشان است که در طول فعالیت حرفه اى خود تأثیرات مهمى در زمینه حرفه تخصصى خود از جمله در زمینه هاى تحقیق، پژوهش،آموزش و طراحى با پایبندى به اصول و چارچوب هاى ریشه اى و فرهنگى در معمارى ایرانى داشته اند. امیدوارم که در آینده بتوانیم این حرکت مثبت را در مهرماه هر سال تکرار نموده و از این بزرگواران تقدیر بعمل آوریم. بنیاد معماری میرمیران به پاس یک عمر فعالیتهای موثر و ارزشمند مهندس مهدى علیزاده در زمینه حرفه معماری که بی شک نتایج و ثمرات درخشانی را در راستای تعلیم و تربیت نسلهای کنونی معماران کشور بهمراه داشته و موجبات غنای بیشتر و اعتلای فرهنگ والای معماری این مرز و بوم را فراهم نموده است، لوح تقدیری به ایشان تقدیم نمودند. سپس افراد به شرح زیر به جایگاه آمده و ضمن قرائت متن تقدیرنامه، لوح را به مهندس مهدى علیزاده اهداء نمودند: – از طرف فصلنامه معمارى و ساختمان توسط احمد زهادى، بهرام شیردل و فریار جواهریان – از طرف بنیاد معمارى میرمیران توسط حمید میرمیران و دکتر ایرج اعتصام – از طرف جامعه معمارى ایران توسط ایرج کلانترى – از طرف انجمن مفاخر معمارى ایران توسط علیرضا قهارى – از طرف کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران توسط آرلن استفانیان – از طرف انجمن مهندسان معمارى داخلى ایران توسط دکتر عبدالرضا محسنى

Mehdi-Alizadeh2.jpg
مهندس مهدی علیزاده سقطی
.