NJP
 
شرح خبر
سخنرانی آقای مهندس حمید میرمیران در دانشگاه پارس ـ نهم دی ماه 1393 - 1/3/2015
.

5.jpg


با تائید خداوند متعال و حمایتهای ارزنده و همکاری صمیمانه آقای دکتر گلابچی، مراسم سخنرانی آقای مهندس حمید میرمیران روز سه شنبه مورخ 1393/10/9 از ساعت 16 الی 19 در دانشگاه پارس تحت سلسله نشست هایی با عنوان «با معماران برجسته ایران» و با حضور جمعی از شخصیت های برجسته عرصه هنر، معماری و شهرسازی، اساتید و مسئولین محترم دانشگاه و همچنین مشارکت جمع کثیری از دانشجویان، معماران جوان، علاقه مندان و همکاران برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر گلابچی ضمن تشکر و قدردانی از حضار و دست اندرکاران برگزاری این مراسم، طی سخنانی حضار را از فعالیت های مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس و عملکرد آن در سالهای گذشته آگاه نمودند و متعاقباً نقش مهندس حمید میرمیران به عنوان مدیریت عامل این مجموعه طی حدوداً یک دهه اخیر را در پیشبرد، اعتلاء و ارتقاء مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس و همینطور معماری ایران در دوران معاصر، بر شمردند. در ادامه آقای مهندس حمید میرمیران ضمن تشکر از مدیریت محترم دانشگاه پارس، سخنرانی خویش را با موضوع «معماری مفهومی ـ از مفهوم تا معماری» آغاز نمودند.
دانسته است که يكى از مقوله هاى بسيار مهم و مورد توجه در حوزه نظرى و عملى معمارى كه مناقشات مختلفى را در بطن خود جاى داده، موضوعاتى است كه تحت عنوان "مفهوم" و "مفهوم گرايى" در معمارى مطرح است به طورى كه عباراتى مانند كانسپت و يا معمارى كانسپچوال به ميزان زياد و در جايگاه هاى مختلفى مورد استفاده قرار مى گيرد. ایشان ضمن روشن سازى به بررسى و تحليل این موضوع پرداخته و گستره آن در فرآيند طراحى را مورد بررسى قرار دادند. بدين منظور ابتدا مقوله "مفهوم" و نقش آن در حوزه معماری تشریح شده و آراء و انديشه هاى مترتب بر آن واکاوی گردید و سپس چگونگی تبلور و نحوه بروز آن در اثر معماری یا به عبارتی سیرِ از مفهوم به معماری در طی فرایند طراحی به عنوان جوهر اصلی این نشست، به تدقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه سخنرانی، تعدادی از پروژه های مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس به نمایش در آمد و نقش مفهوم و فرایند طراحی در آنها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مراسم نیز از طرف آقای دکتر گلابچی، مدیریت محترم دانشگاه پارس، یک لوح تقدیر و هدیه ای به پاس قدردانی، به آقای مهندس حمید میرمیران اهدا گردید. در خاتمه از دست اندرکاران و مسئولین محترم دانشگاه پارس و مشخصاً جناب آقای دکتر گلابچی و همه کسانی که ما را در اجرای بهتر این مراسم یاری نمودند، تشکر و قدردانی می شود و امید است با استمرار چنین نشست های تخصصی، باب بحث در مورد مفهوم در معماری و موضوعاتی از این دست، که کمتر به طور تخصصی به آن پرداخته شده و صرفاً زوایای محدودی از آن مورد بررسی قرار گرفته است، در میان دانشگاهیان، پژوهشگران و حرفه مندان کشور در حوزه معماری و شهرسازی، گشوده شود و مورد تدقیق بیشتری قرار گیرد.

2.jpg

                                                                                                                        
علیرضا کریم پور ـ مدیر گروه پژوهش و مطالعات ـ مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس